Nieuws

Overdrachtsbelasting wijzigt

 Per 1 januari 2021 wijzigen de tarieven voor de overdrachtsbelasting

  • Starters (lees: personen tussen 18 en 35 jaar oud) die een woning kopen voor eigen bewoning, betalen 0% (nu 2%)
  • Personen ouder dan 35 jaar die een woning kopen voor eigen bewoning, betalen 2% (nu ook 2%)
  • Personen die een woning kopen en deze gaan verhuren, betalen 8% (nu 2%)
  • Personen die een bedrijfspand kopen betalen 8% (nu 6%).

 

Inschrijving UBO register

Sinds 27 september 2020 moeten de meeste bedrijven en organisaties hun uiteindelijk belanghebbende(n) inschrijven in het UBO register. Dit kunt u doen door de UBO opgave op de website van de Kamer van Koophandel in te vullen.

Deze plicht geldt vooral voor BV’s, maatschappen, VOF’s en commanditaire vennootschappen, stichtingen, verenigingen en diverse Europese vennootschappen.
Eenmanszaken hoeven zich niet te registreren.

Twijfelt u of de plicht ook voor u geldt? Dan kunt u contact met ons opnemen.

 

 

NOW 2.0 en ontslag: mogelijk nadelige financiële gevolgen

Op het moment dat een ondernemer NOW 2.0 subsidie heeft ontvangen en de ondernemer ontslaat in de maanden juni, juli of augustus 2020 een werknemer op bedrijfseconomische gronden, moet hij subsidie terugbetalen.

Dit terug te betalen bedrag kan hoger zijn dan het bedrag wat hij voor die werknemer aan subsidie ontvangen heeft. Dit effect treedt met name op bij een geringere mate van omzetverlies.

Wij raden u aan dit effect in te (laten) schatten voor u het ontslag aanvraagt.

 

Aanvraag subsidie monumenten woonpand

U kunt jaarlijks een aanvraag indienen van 1 maart tot en met 30 april in het jaar volgend op het kalenderjaar waarin uw werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dus voor werkzaamheden die in 2019 zijn uitgevoerd hebt u tot 30 april a.s. de tijd om een verzoek in te dienen. De subsidie bedraagt voor aanvragen in 2020 en 2021 38% .

De aanvraag dient u in via het digitaal subsidieportaal op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), www.cultureelerfgoed.nl. U hebt hiervoor een DigiD code nodig.