Aanvraag subsidie monumenten woonpand

U kunt jaarlijks een aanvraag indienen van 1 maart tot en met 30 april in het jaar volgend op het kalenderjaar waarin uw werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dus voor werkzaamheden die in 2019 zijn uitgevoerd hebt u tot 30 april a.s. de tijd om een verzoek in te dienen. De subsidie bedraagt voor aanvragen in 2020 en 2021 38% .

De aanvraag dient u in via het digitaal subsidieportaal op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), www.cultureelerfgoed.nl. U hebt hiervoor een DigiD code nodig.