Bewaarplicht

De standaard fiscale bewaarplicht bedraagt 7 jaar. Dit geldt voor een bedrijf voor het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, de loonadministratie, de voorraad- en in- en verkoopadministratie.

Voor particulieren geldt dit voor de aangifte inkomstenbelasting en alle documenten die hieraan ten grondslag liggen.

De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en computerbestanden.

De termijn is langer bij buitenlands vermogen en bij onroerende zaken waarbij u aftrek voorbelasting hebt geclaimd.