Eind 2021 vervalt de levensloopregeling

Het is belangrijk nu vast na te denken over wat u met het tegoed wilt doen.

Er zijn twee mogelijkheden:

  • In één keer laten uitkeren. De uitkering wordt bij uw andere inkomen opgeteld en met box 1 inkomstenbelasting belast.
  • Over een aantal jaren laten uitkeren. Ook dan wordt de uitkering jaarlijks bij uw inkomen opgeteld en met box 1 inkomstenbelasting belast.
  •  

    Optie 2 kan een belastingvoordeel geven ten opzichte van optie 1. Echter, of optie 2 voordeliger is hangt af van de hoogte van uw levenslooptegoed, uw overige inkomen, uw toeslagen en uw persoonlijke wensen.

    Als u tot eind 2021 wacht met actie ondernemen, is er geen keuze meer. Dan is alleen optie 1 mogelijk.

    Soms is het ook mogelijk het tegoed te gebruiken om aanvullende stortingen te doen in uw pensioenregeling. U kunt dit navragen bij uw pensioenadviseur.