Huurtoeslag 2020

Per 1 januari 2020 komt de harde inkomenstoets te vervallen. Daar waar men tot en met 2019 geen recht meer had op huurtoeslag als men € 1 boven de toegestane grens verdiende, kan dit in 2020 anders zijn.

De nieuwe inkomensgrens wordt per geval bekeken en is afhankelijk van de huur die u betaalt in vergelijking tot uw inkomen. Dit kan betekenen dat u in 2019 geen recht had op huurtoeslag maar in 2020 wel.