NOW 2.0 en ontslag: mogelijk nadelige financiële gevolgen

Op het moment dat een ondernemer NOW 2.0 subsidie heeft ontvangen en de ondernemer ontslaat in de maanden juni, juli of augustus 2020 een werknemer op bedrijfseconomische gronden, moet hij subsidie terugbetalen.

Dit terug te betalen bedrag kan hoger zijn dan het bedrag wat hij voor die werknemer aan subsidie ontvangen heeft. Dit effect treedt met name op bij een geringere mate van omzetverlies.

Wij raden u aan dit effect in te (laten) schatten voor u het ontslag aanvraagt.