Aanpassing huur bedrijfsruimte wegens corona

De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan op welke wijze de huurprijs kan worden verminderd als de huurder deze ruimte niet of slechts in geringe mate kon exploiteren ten gevolge van coronamaatregelen.

Bent u als huurder van een bedrijfsruimte getroffen door de corona maatregelen, dan kunt u na deze uitspraak wellicht een redelijke verlaging van de huurprijs bedingen.