Eigen woning schenking gaat vervallen

In het laatste regeerakkoord is bepaald dat de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van ruim € 100.000 per 1 januari 2024 zal worden afgeschaft. Op dit moment is er door de overheid een alternatief voorgesteld om de vrijstelling al per 1 januari 2023 te verlagen tot het bedrag, dat kinderen tussen 18 en 40 jaar zonder nadere voorwaarden belastingvrij kunnen ontvangen (in 2022: € 27.231).De nadere uitwerking van deze wijziging wordt in het komende Belastingplan opgenomen.

Dus heeft u het plan om uw kinderen een vrijgestelde eigen woning schenking te doen?    Dan is het verstandig om hier in 2022 al mee te beginnen. Deze schenking mag u over drie jaren uitspreiden, mits u in 2022 de eerste schenking doet en in 2023 en 2024 ook een schenking gaat doen.