Een onafhankelijk financieel planner kunt u zien als uw financiële huisarts. Hij adviseert u op verandermomenten in uw leven. Hij brengt uw wensen en de mogelijkheden in kaart en combineert uw zakelijke en privé omstandigheden. Indien nodig verwijst hij u naar de specialist, zoals bijvoorbeeld een notaris.

Inzicht in uw financiële toekomst

Wij geven u inzicht in het verloop van uw vermogen voor de komende 20 of 30 jaar. Hierbij houden we rekening met verandermomenten, zoals bijvoorbeeld stoppen met werken, starten van een onderneming, maken van een wereldreis, extra uitgaven voor de kinderen of overlijden van ouders. Eenmaal opgesteld kunnen we met een enkele druk op de knop het effect laten zien als  één van de wensen anders wordt.

 

 

 

 

Denk eens aan:

Pensioen en levensverzekeringen

Vaak weten mensen niet wat hun netto inkomen na pensioendatum zal zijn. U kunt soms voor onaangename verrassingen komen te staan. Als u vele jaren voor pensioendatum zou weten hoe het inkomen straks is, dan kunt u nu wellicht anders handelen. Wij geven inzicht in uw situatie en in uw toekomstplanning.

Daarnaast kunnen wij  u uitleg geven over de mogelijkheden zodra levensverzekeringen tot uitkering komen.

Huwelijksvermogensrecht: samenwonen, trouwen en echtscheiding

Wij geven u aandachtpunten om mee te nemen als u gaat trouwen of samenwonen, waarbij we ook rekening houden met de gevolgen bij een eventuele echtscheiding of overlijden. We bespreken bijvoorbeeld met u:

  • Wilt u dat het vermogen dat tijdens huwelijk ontstaat gemeenschappelijk wordt of privé blijft; hoe moet het bezit van huis, onderneming en ander vermogen verdeeld worden; wat wilt u met betrekking tot toekomstige schenkingen en erfenissen; hoe draagt ieder bij in het huishouden en verandert dit als er kinderen komen.

Door vooraf goed te overleggen voorkomt u problemen achteraf.

Huwelijksvermogensrecht: samenwonen, trouwen en echtscheiding

Wij geven u aandachtpunten om mee te nemen als u gaat trouwen of samenwonen, waarbij we ook rekening houden met de gevolgen bij een eventuele echtscheiding of overlijden. We bespreken bijvoorbeeld met u:

  • Wilt u dat het vermogen dat tijdens huwelijk ontstaat gemeenschappelijk wordt of privé blijft; hoe moet het bezit van huis, onderneming en ander vermogen verdeeld worden; wat wilt u met betrekking tot toekomstige schenkingen en erfenissen; hoe draagt ieder bij in het huishouden en verandert dit als er kinderen kome

Door vooraf goed te overleggen voorkomt u problemen achteraf.

Overlijden

Wat wilt u dat er met uw vermogen gebeurt na uw overlijden? Wij geven u ideeën en maken uw wensen inzichtelijk, waarbij we de haken en ogen bespreken. Wij vertalen uw wensen in een tekst die voor u begrijpelijk is en waarmee de notaris in één keer een concept testament kan opstellen.
Voorafgaand aan het overlijden kan het raadzaam zijn een levenstestament op te stellen met daarin bepaald wie wat voor u gaat regelen mocht u dat niet meer kunnen. Ook daarin adviseren wij u en vatten uw wensen samen voor de notaris.

Na uw overlijden verzorgen wij de aangifte erfbelasting en eventueel de rekening en verantwoording naar de erfgenamen. Ook kunnen wij begeleiding bieden bij de verdeling van de erfenis of kunnen wij optreden als executeur testamentair.

Schenken

Wij adviseren u bij het overhevelen van uw vermogen door het doen van incidentele of meerjarige schenkingen, eventueel met een speciaal doel of voorwaarde in het achterhoofd. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk belasting binnen de familie te besparen of te bereiken dat uw eigen bijdrage in een verpleeghuis lager wordt. Echter, uw belang blijft voorop staan! Wij verliezen uw belang niet uit het oog en zorgen er met u voor dat u genoeg vermogen overhoudt om uw eigen wensen te vervullen.

Sociale zekerheid

Wat gebeurt er als u bijvoorbeeld werkloos raakt of langdurig ziek wordt? Wij kunnen de gevolgen voor u in kaart brengen.