Hebt u box 3 vermogen? Wellicht ontvangt u voorlopig nog geen aanslag inkomstenbelasting

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de belastingheffing over box 3 vermogen in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Er moet rechtsherstel volgen maar er is nog niet bekend hoe dit gaat gebeuren. Tot die tijd legt de belastingdienst geen nieuwe aanslagen inkomstenbelasting meer op, wanneer daarin de heffing over box 3 vermogen zou zitten. Hierdoor kan het zijn dat u voorlopig geen aanslag ontvangt over uw ingediende aangifte inkomstenbelasting 2020 of eerdere jaren en dat er over de binnenkort in te dienen aangifte inkomstenbelasting 2021 ook voorlopig geen aanslag wordt opgelegd.