Subsidie voor onderhoudskosten voor uw monumentenpand

Hebt u in 2021 onderhoudskosten gemaakt voor uw monumentenpand, dan is nu de tijd om hiervoor subsidie aan te vragen.

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. 

Meer informatie vindt u op: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat geen woonfunctie heeft? Dan kunt van 1 februari tot en met 31 maart via de link Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) subsidie aanvragen.