Vrijstelling box 3 vermogen is hoger dan de vrijstelling vermogen bij de toeslagen

In de aangifte inkomstenbelasting 2021 is de vrijstelling voor het box 3 vermogen € 50.000. Voor de toeslagen is de hoogte van het vrijgesteld vermogen anders.

Een voorbeeld: bij huurtoeslag ligt deze grens voor een huurder zonder toeslagpartner op € 31.340. Voor andere toeslagen is deze grens weer anders.

Indien u wilt kunnen wij u specifiek over uw situatie informeren.