Overbruggingswet box 3

Het kabinet wil voor de belastingjaren 2023 en 2024 een overbruggingswet implementeren die het huidige box 3-stelsel vervangt.  Er komt een zogeheten forfaitaire spaarvariant. De wet wordt samen met andere plannen op Prinsjesdag 2022 aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

 Forfaitaire spaarvariant

Er komen drie forfaits voor het belasten van vermogen in box 3:

  1. Rente op spaargeld wordt belast op basis van de actuele spaarrente (nu dus rond 0%).
  2. Renteaftrek voor schulden zal uitgevoerd worden op basis van de actuele hypotheekrente.
  3. Overige beleggingen zullen (net als nu) belast worden op basis van meerjarig gemiddeld rendement.

Definitieve wet vanaf 2025

Het kabinet wil vanaf 2025 een definitieve wet invoeren waarbij de belasting geheven zal worden over het werkelijke rendement in box 3 over alle vermogenscomponenten.

Rechtsherstel voor bezwaarmakers

Alle 60.000 personen die voor de belastingjaren 2017 tot en met 2020 bezwaar hebben  gemaakt tegen de heffing in box 3 krijgen vóór 4 augustus 2022 rechtsherstel.  Hierbij zullen voornamelijk mensen met spaargeld geld terug krijgen.

Verder zal dit rechtsherstel ook gelden voor nog niet vastgestelde of opgelegde box 3 aanslagen. Dit herstel wordt gefaseerd uitgevoerd vanaf augustus 2022.

Rechtsherstel voor mensen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt

Dan is er nog een groep mensen die wel box 3 belasting betaalden en niet op tijd bezwaar maakten.

Voor het eventuele rechtsherstel van deze groep wacht het kabinet op een uitspraak van de Hoge Raad welke in het najaar van 2022 wordt verwacht. Na deze bekendmaking zal het kabinet vóór het einde van 2022 een besluit nemen over het eventuele rechtsherstel.

 Rechtsherstel over 2021 voor alle box 3 belastingplichtigen

Het rechtsherstel geldt ook voor alle mensen die over 2021 box 3 belasting moeten betalen. Deze mensen worden automatisch door de overheid geïnformeerd hoe dit herstel uitgevoerd zal worden.