Eigen woning lening bij familie of BV

Verstrekt u via privé of uw BV een eigen woning lening aan uw kind of u zelf? De belastingdienst heeft nieuwe regels vastgesteld ten aanzien van (de aftrekbaarheid van) de rente.

Naast de beoordeling of de rente zakelijk is bekijkt zij of de rente deels ziet op andere rechten of verplichtingen. De mogelijkheid om te allen tijden vervroegd te kunnen aflossen behoort bijvoorbeeld tot zo’n recht.

Staat deze mogelijkheid in de leningsovereenkomst, dan kwalificeert wellicht niet de gehele rente als aftrekbare eigen woning rente.